introductie

…Deze website is in constructie…

Introductie
We geloven dat ieder mens een unieke kwaliteit heeft die zichtbaar wil worden in het leven. En dat alles wat in dat leven op zijn pad komt daaraan bijdraagt. Dit vraagt extra aandacht als je dan wordt uitgedaagd om met een handicap te moeten leven of om een kind met een handicap zo volledig mogelijk tot bloei te laten komen.

We richten ons op:

Uitgangspunt van onze diensten is om steeds de onderlinge verbinding tussen deze groepen te faciliteren